Stimată doamnă director, stimate domnule director,

Apelăm la bunăvoința dumneavoastră pentru a complete chestionarul de mai jos.
Ancheta este derulată în cadrul proiectelor:

•“Multiplicarea metodelor de educație și a competențelor prin adaptarea la nevoile industriilor competitive – EMPLOY MECHANICS ”, Cod SMIS 108847


și

“ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente locale de educație și competențe tehnice readaptate la ocupațiile și nevoile din industriile competitive”, Cod SMIS 108846,

cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, având ca aplicant Inspectoratul Școlar Județean Iași. Rezultatele anchetei, alături de alte analize derulate în cadrul proiectelor susmenționate vor fundamenta o listă de propuneri către decidenții naționali, propuneri care să reflecte nevoile specifice activității noastre.

Completarea chestionarului durează aproximativ 20 de minute.
Cu deosebită considerație,

Carmen Cezarina BURLIBAȘA, Prof. Dr. Ing. Director al Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” din IAȘI